Γυμνάσιο-Λύκειο

Παρουσίαση τμημάτων
Το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης είναι μέλος του δικτύου των γαλλικών σχολείων του εξωτερικού της Λαϊκής Αποστολής (MLF) και είναι αναγνωρισμένο από την Διεύθυνση για τη Διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο εξωτερικό (AEFE). Προσφέρει τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την 6e έως την Terminale (ΣΤ’ δημοτικού έως τη Γ’ Λυκείου). Οι μαθητές είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Κέντρο Διδασκαλίας εξ’ αποστάσεως (CNED) και ταυτόχρονα παρακολουθούν τα μαθήματα τα οποία διδάσκονται από την τοπική παιδαγωγική ομάδα καθηγητών. Οι μαθητές του γυμνασίου με την ολοκλήρωση των σπουδών τους αποκτούν το ενδεικτικό γυμνασίου (Brevet des collèges) ενώ οι μαθητές του λυκείου αποκτούν αντίστοιχα το απολυτήριο λυκείου (Baccalauréat).

Οργάνωση 
Κάθε εγγεγραμμένος μαθητής λαμβάνει τα εγχειρίδια με τα υποχρεωτικά μαθήματα διδασκαλίας που αποστέλλονται από το CΝΕD και στη συνέχεια τα μελετάει με τη βοήθεια των καθηγητών. Οι καθηγητές κατά τη διάρκεια παράδοσης των μαθημάτων έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν εξατομικευμένη υποστήριξη σε κάθε μαθητή, ελέγχουν την κατανόηση της ύλης, προτείνουν συμπληρωματικές ασκήσεις και δραστηριότητες για περαιτέρω εμβάθυνση.
Η αξιολόγηση των γνώσεων επιτυγχάνεται με τις εργασίες που υποχρεούται να στέλνει τακτικά ο μαθητής στο CΝΕD και βαθμολογούνται από τους καθηγητές του CΝΕD.

cned

Ο αριθμός των εργασιών αυτών ποικίλλει ανάλογα με την ύλη και την τάξη και είναι από 8 έως 16 για κάθε μάθημα ανά σχολικό έτος. Μερικές εργασίες διορθώνονται και αξιολογούνται στην έδρα μας και η βαθμολογία συμβάλλει στη γενική βαθμολογία του μαθητή. Ο προβιβασμός στην ανώτερη τάξη αποφασίζεται από την ομάδα των καθηγητών του CΝΕD η οποία λαμβάνει υπόψη και την αξιολόγηση των καθηγητών της έδρας μας.

cnedBis

Η παιδαγωγική ομάδα μας αποτελείται από 10 καθηγητές - έναν για κάθε μάθημα - οι οποίοι ενημερώνουν ανά τρίμηνο τους γονείς για την πορεία του μαθητή. Ο αριθμός των προτεινόμενων ωρών διδασκαλίας είναι ανάλογος με την ύλη των μαθημάτων και της τάξης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης υποχρεωτικές ώρες μελέτης υπό επιτήρηση για τις εργασίες των μαθητών.
Οι μαθητές έχουν επίσης την δυνατότητα να αθληθούν, μία φορά την εβδομάδα σε γυμναστήριο ή στο σχολείο, να συμμετέχουν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Γαλλικού Ινστιτούτου και σε διάφορες παιδαγωγικές δραστηριότητες που οργανώνονται στο πλαίσιο του δικτύου γαλλικών σχολείων του εξωτερικού.
Προτείνονται επίσης εντατικά μαθήματα γαλλικής γλώσσας σε μη γαλλόφωνους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν στο σχολείο. Τα μαθήματα αυτά παρέχουν τη δυνατότητα απόκτησης επαρκών γνώσεων της γλώσσας και της μεθοδολογίας των εργασιών.
Οι ξένες γλώσσες που προσφέρονται είναι η αγγλική, η γερμανική, η ιταλική και η νεοελληνική. Υπάρχει επίσης δυνατότητα επιλογής της λατινικής γλώσσας ή/και της αρχαίας ελληνικής.
Σύμφωνα με το εθνικό παιδαγωγικό σύστημα ο κάθε μαθητής υποχρεούται να επιλέξει τουλάχιστον δυο ξένες γλώσσες.

Λεωφόρος Στρατού 2Α Τ.Κ 54640 Θεσσαλονίκη

T. 2310 82 12 31 | E. info@ift.gr