Εργαστήρι Θεάτρου

Εργαστήρι Θεάτρου
Τμήμα CP
Υπεύθυνη: Δέσποινα Σιδηροπούλου

Μια αυθόρμητη ιστορία
«Μια φορά κ’ έναν καιρό…»
Πρόκειται για μια δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε μέσα στην τάξη με στόχο την άσκηση της φαντασίας και της δημιουργικότητας των μαθητών. Όλοι οι μαθητές έπρεπε να φανταστούν μια ιστορία με βάση το σκίτσο που τους είχα δώσει από πριν, προσπαθώντας να διατηρήσουν τη συνέχεια που άκουσαν από τον προηγούμενο συμμαθητή τους.

Πολυμέσα

Λεωφόρος Στρατού 2Α Τ.Κ 54640 Θεσσαλονίκη

T. 2310 82 12 31 | E. info@ift.gr