Έναρξη σχολικής χρονιάς 2018-2019

Έναρξη σχολικής χρονιάς!
Ευχαριστούμε τους καθηγητές, τους μαθητές-τριές μας και τους γονείς για την εμπιστοσύνη τους!

Λεωφόρος Στρατού 2Α Τ.Κ 54640 Θεσσαλονίκη

T. 2310 82 12 31 | E. info@ift.gr